ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση του www.mvpsports.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.mvpsports.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.


1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα www.mvpsports.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας MVP Sports Ι.Κ.Ε. . Η MVP Sports Ι.Κ.Ε. είναι εταιρεία με έδρα την Αλεξανδρούπολη:

Επωνυμία: MOST VALUABLE PLAYER M.V.P. SPORTS Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία (ξενόγλωσσα): MOST VALUABLE PLAYER M.V.P. SPORTS P.C.
Διακριτικός Τίτλος: M.V.P. SPORTS Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα): M.V.P. SPORTS P.C.
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 158455021000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης: 158455021000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 227990
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801522883
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): 3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


Σκοπός της MVP Sports είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-eShop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.


2. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mvpsports.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

Η MVP Sports εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Η MVP Sports Ι.Κ.Ε. καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.
Οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.mvpsports.gr αντιστοιχούν στις τρέχουσες τιμές που ισχύουν και στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας MVP Sports Ι.Κ.Ε. . Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να διενεργούνται ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της εταιρείας MVP Sports Ι.Κ.Ε., οι οποίες δύνανται να διαφέρουν μεταξύ των φυσικών καταστημάτων και της ιστοσελίδας www.mvpsports.gr και να ισχύουν για διαφορετικά προϊόντα. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mvpsports.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.


3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mvpsports.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η MVP Sports Ι.Κ.Ε., επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.


4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

H MVP Sports φροντίζει για τη γρηγορότερη παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας σας. Τα προϊόντα αποστέλλονται με την εταιρία ταχυμεταφορών ACS και το κόστος μεταφορικών το επιμερίζεται ο πελάτης, το κόστος και ο υπολογισμός των ημερών παράδοσης υπολογίζεται ως εξής:
4.1 Προθεσμίες Παράδοσης
Εντός Αλεξανδρούπολης: Εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της παραγγελίας, για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί εντός των ωρών εργασίας
Χερσαίοι Προορισμοί: Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί εντός των ωρών εργασίας.
Νησιωτικοί Προορισμοί: Εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί εντός των ωρών εργασίας.
Δυσπρόσιτες Περιοχές*: Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί εντός των ωρών εργασίας.

4.2 Κόστος Αποστολής
Εντός Αλεξανδρούπολης: 2€ για όλες τις παραγγελίες + Κόστος Αντικαταβολής (ΔΩΡΕΑΝ για όλες τις παραγγελίες) εφόσον επιλεγεί αποστολή με αντικαταβολή.
Χερσαίοι Προορισμοί: 3.2€ για όλες τις παραγγελίες + Κόστος Αντικαταβολής (2€ για όλες τις παραγγελίες) εφόσον επιλεγεί αποστολή με αντικαταβολή.
Νησιωτικοί Προορισμοί: 3.2€ για όλες τις παραγγελίες + Κόστος Αντικαταβολής (2€ για όλες τις παραγγελίες) εφόσον επιλεγεί αποστολή με αντικαταβολή.
Δυσπρόσιτες Περιοχές*: 5€ για όλες τις παραγγελίες + Κόστος Αντικαταβολής (2€ για όλες τις παραγγελίες) εφόσον επιλεγεί αποστολή με αντικαταβολή.

* Ως Δυσπρόσιτες περιοχές ορίζονται οι αναγραφόμενες περιοχές του ΠΙΝΑΚΑ.1, με βάση τον χαρακτηρισμό που δίνει η εταιρία ταχυμεταφορών.

<ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή έχει γίνει με την μεταφορική εταιρεία ACS.


Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό «έντυπο επιστροφής» που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.mvpsports.gr. Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης που περιέχεται στο «έντυπο επιστροφής». Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία (κούριερ) και μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 8 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας, η MVP Sports Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου courier στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει για την παραλαβή της παραγγελίας, με δικά της έξοδα. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα της εταιρείας τότε τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ίδιο τον καταναλωτή. Από τη στιγμή που το προϊόν φύγει από εσάς, η MVP Sports Ι.Κ.Ε. το παραλαμβάνει εντός 1-2 εργάσιμων ημερών για τις επιστροφές εντός Ελλάδος και μέσω της ACS. Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρείες, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των προϊόντων που μας επιστρέφετε. Σε περίπτωση που επιλέξετε την αποστολή με ταχυδρομείο, δεν μπορούμε να παραλάβουμε την επιστροφή σας. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε με e-mail για τον τρόπο διεκπεραίωσής του. Μετά την επιστροφή του προϊόντος, και εφόσον εγκριθεί από την Εταιρεία, ο πελάτης αποζημιώνεται σε όλο το ποσό είτε με αντίστοιχη κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό, τον οποίο έχει συμπληρώσει στο έντυπο επιστροφής που απαραίτητα συνοδεύει το επιστραφέν εμπόρευμα, είτε με άλλον τρόπο σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:
MVP Sports 3ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Συνόρων
68100 Αλεξανδρούπολη
25510 26249

Η MVP Sports θέλοντας να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονό σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mvpsports.gr.

6. ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η MVP Sports δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.
Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το www.mvpsports.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα MVP Sports. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.


7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της MVP Sports Ι.Κ.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα MVP Sports είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η MVP Sports Ι.Κ.Ε ενημερώνει τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη και ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

8.1 Γενικά
Τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο www.mvpsports.gr (χρήστες) μπορούν να πλοηγούνται στις ιστοσελίδες του και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εξ’ αιτίας της πρόσβασης αυτής ισχύει η παρούσα πολιτική. Για κάποιες επιμέρους υπηρεσίες (όπως π.χ. αθλητικές συμβουλές, απαντήσεις σε ερωτήματα για προϊόντα κλπ) ισχύουν επιπροσθέτως οι ειδικότεροι όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται κατά την παραγγελία της υπηρεσίας.


H εταιρεία με την επωνυμία MVP Sports Ι.Κ.Ε, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών της www.mvpsports.gr. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019 και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται κατωτέρω, η MVP Sports Ι.Κ.Ε στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6.1.β ΓΚΠΔ): Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης από απόσταση ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του χρήστη πριν από τη σύναψη σύμβασης, και, ιδίως, να μπορεί ο χρήστης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο www.mvpsports.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από αυτόν κατά την εγγραφή και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών του. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι για κάθε χρήστη, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς η ανάλυση και οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση του για το υπάρχον απόθεμα στο www.mvpsports.gr ανά προϊόν και κατάστημα. Επίσης η διευκόλυνση των εγγεγραμμένων χρηστών με την δημιουργία λογαριασμού χρήστη με συμπληρωμένα δεδομένα τιμολόγησης και αποστολής, πληροφορίες για τις αγορές του, διαχείριση της επικοινωνίας του με την MVP Sports Ι.Κ.Ε και , από τον Ιούλιο του 2021, στους σκοπούς περιλαμβάνεται και την επιβράβευση του με πόντους και προνόμια από τις αγορές του σε περίπτωση που είναι επίσης μέλος του προγράμματος πιστότητας πελατών της MVP Sports Ι.Κ.Ε και πραγματοποιεί αγορές μέσω του www.mvpsports.gr
Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6.1.στ ΓΚΠΔ): Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της MVP Sports Ι.Κ.Ε, τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές. Επίσης για την τακτική ενημέρωση του επισκέπτη ή/και του εγγεγραμμένου χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της χρήσης του www.mvpsports.gr, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της MVP Sports Ι.Κ.Ε στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον o χρήστης δεν αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους χρήστες της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Επίσης, η MVP Sports Ι.Κ.Ε μπορεί να επικοινωνεί με τον επισκέπτη ή/και εγγεγραμμένο χρήστη μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως Viber, WhatsApp κλπ, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας και ελέγχου του κόστους αυτής. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν επίσης την ευχέρεια, από τον Ιούλιο του 2021, να επιλέγουν τα κανάλια επικοινωνίας, που θα μπορεί να χρησιμοποιεί η MVP Sports Ι.Κ.Ε για την ενημέρωση τους μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.mvpsports.gr. Οι αλλαγές στις προτιμήσεις αυτές έχουν χρόνο υλοποίησης έως και 30 ημέρες, για τεχνικούς λόγους. Τέλος η MVP Sports Ι.Κ.Ε θεωρεί ότι στα έννομα συμφέροντα της περιλαμβάνεται η εμφάνιση και προώθηση της ίδιας και των καταστημάτων της, όπως και των προϊόντων και υπηρεσιών της στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (social media) και τις λοιπές υπηρεσίες ΚτΠ δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους λοιπούς χρήστες αυτών των δικτύων να μετέχουν σε προωθητικές ενέργειες καθώς και να δηλώνουν ότι τους αρέσει (“like”) η σελίδα μας και να αναρτούν σχόλια για τα προϊόντα μας.
Έννομη υποχρέωση (άρθρο 6.1.γ ΓΚΠΔ): κάποια δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις της MVP Sports Ι.Κ.Ε, όπως για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς.
Συγκατάθεση – συναίνεση: Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (email) από τον επισκέπτη ή τον εγγεγραμμένο χρήστη στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας www.mvpsports.gr αποτελεί θετική ενέργεια συναίνεσης για την λήψη ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων.

8.2 Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η MVP Sports Ι.Κ.Ε σε περίπτωση online αγοράς θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του ή/και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Κάθε χρήστης του online καταστήματος www.mvpsports.gr έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

α1. Ως απλός επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρηθούν στα αρχεία της MVP Sports Ι.Κ.Ε για σαράντα (90) ημέρες από την παράδοση ή την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση. Τα δεδομένα όμως που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής θα διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους (παραστατικό τιμολόγησης) και τα δεδομένα επικοινωνίας του θα χρησιμοποιηθούν από την MVP Sports Ι.Κ.Ε για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εκτός αν ο χρήστης έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τέτοια επικοινωνία.

α2. Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη (user account) στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της MVP Sports Ι.Κ.Ε μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Μία φορά το χρόνο η MVP Sports Ι.Κ.Ε θα ζητά από τον εγγεγραμμένο χρήστη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο εγγεγραμμένος χρήστης, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του, κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο www.mvpsports.gr (login), με το όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης του (password).

β) Είδος Προσωπικών Δεδομένων και Σκοπός Επεξεργασίας

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης (είτε αγοράζει ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης) προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.mvpsports.gr) της MVP Sports Ι.Κ.Ε και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της είναι τα εξής:

• το πλήρες ονοματεπώνυμο του
• η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
• η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
• τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, όπως Επωνυμία, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ και Α.Φ.Μ (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί έκδοση τιμολογίου)
• ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας
• η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του.

Επιπλέον των ανωτέρω η MVP Sports Ι.Κ.Ε συλλέγει και αποθηκεύει επίσης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες:

• ιστορικό παραγγελιών
• ημερομηνία τελευταίας εισόδου στον λογαριασμό
• προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ή την λίστα αγαπημένων
• συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία MVP Sports Ι.Κ.Ε, για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της MVP Sports Ι.Κ.Ε.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης ή ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της MVP Sports Ι.Κ.Ε κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας, που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

O επισκέπτης αλλά και ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της MVP Sports Ι.Κ.Ε με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει. Επίσης, ότι, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ. στον εγγεγραμμένο χρήστη ενημερώσεις για αλλαγές των όρων χρήσης του www.mvpsports.gr με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ.) για την απόδειξη ότι o εγγεγραμμένος χρήστης έχει λάβει την ενημέρωση.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον επισκέπτη / εγγεγραμμένο χρήστη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα στο www.mvpsports.gr. Ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

Κάθε επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης που χρησιμοποιεί το www.mvpsports.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της MVP Sports Ι.Κ.Ε και τις παραγγελίες στο www.mvpsports.gr, θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών - πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της MVP Sports Ι.Κ.Ε όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή / και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, με τους οποίους συνεργάζεται η MVP Sports Ι.Κ.Ε και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την MVP Sports Ι.Κ.Ε, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. H MVP Sports Ι.Κ.Ε απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / εγγεγραμμένων χρηστών - πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Ουδεμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των επισκεπτών / εγγεγραμμένων χρηστών θα γίνεται από την MVP Sports Ι.Κ.Ε και το ηλεκτρονικό της κατάστημα (www.mvpsports.gr) εκτός αν υπάρχει προηγούμενη πλήρης ενημέρωση τους και λήψη της συναίνεσης τους, όπου απαιτείται.


γ) Αποδέκτες Δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη είναι ή δύνανται να είναι:
i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της MVP Sports Ι.Κ.Ε
ii. Οι φορολογικές αρχές και οι τραπεζικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
iii. Η εταιρεία η οποία παρέχει σήμερα υπηρεσίες CRM και επεξεργάζεται τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της MVP Sports Ι.Κ.Ε , σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της MVP Sports Ι.Κ.Ε ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην MVP Sports Ι.Κ.Ε τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία της ως άνω εταιρείας.
iv) Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει των όρων χρήσης του www.mvpsports.gr αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της MVP Sports Ι.Κ.Ε .

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η MVP Sports Ι.Κ.Ε,
ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,
iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,
iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και
v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του κάθε επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να την κάνει:
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mvpsports.gr

Επιπλέον οι εγγεγραμμένοι χρήστες:
Για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης / συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες του www.mvpsports.gr να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.mvpsports.gr στην ενότητα «Στοιχεία λογαριασμού» και «Διευθύνσεις Αποστολής».

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mvpsports.gr.

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του, για οιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του έχει δώσει την συγκατάθεσή του στο www.mvpsports.gr, από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.mvpsports.gr στην ενότητα «Ρυθμίσεις Προσωπικών Δεδομένων» ή με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη η MVP Sports Ι.Κ.Ε θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

ε) Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα δεδομένα του επισκέπτη του www.mvpsports.gr θα διατηρεί και επεξεργάζεται η MVP Sports Ι.Κ.Ε μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, εκτός από όσα δεδομένα είναι απαραίτητο να διατηρηθούν για φορολογικούς σκοπούς.

Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη του www.mvpsports.gr θα διατηρεί και επεξεργάζεται η MVP Sports Ι.Κ.Ε έως ότου αυτός ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της MVP Sports Ι.Κ.Ε. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την MVP Sports Ι.Κ.Ε καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την MVP Sports Ι.Κ.Ε και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

στ) Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: Το μέλος ενημερώνεται ότι η MVP Sports Ι.Κ.Ε δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του www.mvpsports.gr.

ζ) Υποχρέωση Διαφάνειας: Για οιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της MVP Sports Ι.Κ.Ε (Data Protection Officer) στο email info@mvpsports.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 210 6293011. Εφόσον, δε, θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται από την απάντηση ή γενικά τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων του, ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email complaints@dpa.gr).

η) Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας: Η MVP Sports Ι.Κ.Ε, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η MVP Sports Ι.Κ.Ε, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης, δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου τους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

Η MVP Sports Ι.Κ.Ε δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε εγγεγραμμένος χρήστης του www.mvpsports.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.


Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ΔΕΝ αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.mvpsports.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mvpsports.gr δέχεται τις πιστωτικές κάρτες VISA, Mastercard και Maestro. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

 


10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Στο site μας www.mvpsports.gr χρησιμοποιούμε Cookies.

Με την παρούσα πολιτική σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε “cookies” καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας καθώς και τις περισσότερο επισκεπτόμενες υποσελίδες του www.mvpsports.gr μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε όπως να προσαρμόζουμε καλύτερα τις ιστοσελίδες μας και τη διαφήμισή μας προς τους επισκέπτες.

Cookies και άλλα Αυτοματοποιημένα Μέσα για τη Συλλογή Δεδομένων

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας ενημερώσουν για παράδειγμα, εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης καθώς και να μας βοηθήσουν ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεστε περισσότερο. Τα cookies μπορεί να βελτιώσουν την διαδικτυακή σας εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, καθώς εσείς επισκέπτεσθε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Web Beacons

Τα Web beacons (επίσης γνωστά ως Internet tags, pixel tags και clear GIFs) είναι συνήθως διαφανείς εικόνες γραφικών που τοποθετούνται σε μια ιστοσελίδα. Τα Web beacons χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies προκειμένου να καταγράφουν τις ενέργειες των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους.

Διευθύνσεις IP και URLs

Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός εντοπιστής που χρησιμοποιούν ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές να εντοπιστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στο Διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, μπορούμε να δούμε την διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Την πληροφορία αυτή τη χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσδιορίσουμε τη γενική γεωγραφική θέση της συσκευής και να κατανοήσουμε από ποιες γεωγραφικές περιοχές προέρχονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Την πληροφορία αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αλλάξουμε τον τρόπο παρουσίασης της ιστοσελίδας μας ώστε να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας.

Το URL (Uniform Resource Locator / Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) είναι ένας μοναδικός εντοπιστής ή διεύθυνση για κάθε μέσο στο διαδίκτυο και ουσιαστικά πρόκειται για τη

διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Την πληροφορία αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να δούμε ποιες ιστοσελίδες έχουν επισκεψιμότητα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας.

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες


Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ.1 Περιοχές Χαρακτηρισμένες ως δυσπρόσιτες

Περιοχή Είδος Νομός ΤΚ
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΙΝΑΧΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30008
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΕΔΕΩΝΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30004
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΑΓΡΑΠΙΔΟΚΑΜΠΟΣ (ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30020
ΑΓΡΑΠΙΔΟΚΑΜΠΟΣ (ΙΝΑΧΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΓΡΙΔΙΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΕΤΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30004
ΑΛΕΥΡΑΔΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΛΠΟΧΩΡΙ Η ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΑΜΠΕΛΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΝΑΒΡΥΤΗ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΑΝΘΟΦΥΤΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30014
ΑΝΩ ΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΑΝΩ ΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΝΩ ΚΛΕΠΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΑΡΑΧΟΒΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΑΣΠΡΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΑΥΛΑΚΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΑΧΥΡΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30004
ΒΑΡΕΤΑΔΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΒΑΡΚΟ ΚΥΠΡΙΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30014
ΓΑΒΡΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΓΛΥΦΑΔΑ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΓΟΛΕΜΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΓΡΑΜΜΑΤΣΟΥΛΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΓΡΗΓΟΡΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΔΑΦΝΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33053
ΔΑΦΝΟΧΩΡΙ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΔΙΑΚΟΠΙ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33053
ΔΙΑΣΕΛΛΟ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30008
ΔΙΧΩΡΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΔΟΡΒΙΤΣΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΔΡΟΜΙΤΣΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΔΡΟΣΑΤΟ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΕΛΑΤΟΥ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΕΛΙΑ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΕΜΠΕΣΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΖΟΡΙΑΝΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΘΥΑΜΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30014
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΚΑΛΛΟΝΗ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΚΑΜΙΝΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΚΑΜΠΟΣ (ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΚΑΜΠΟΣ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΚΑΤΑΦΥΓΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΚΑΤΟΥΝΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30004
ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30014
ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30014
ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΟΣ (ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΚΕΡΑΣΙΕΣ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΚΛΕΠΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΚΛΗΜΑ (ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΚΛΟΒΙΝΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΚΟΚΚΙΝΟ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΚΟΜΠΩΤΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30004
ΚΟΝΙΣΚΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30008
ΚΟΝΟΠΙΝΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30004
ΚΟΥΠΑΚΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΙΙΚΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΚΡΑΝΕΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΚΡΙΑΤΣΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΚΥΔΩΝΙΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΛΕΥΚΑ (ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΛΙΒΑΔΑΚΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΛΙΜΝΙΤΣΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΛΟΥΤΡΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΜΑΛΑΤΑΙΙΚΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΜΑΝΔΡΙΝΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΜΑΡΑΘΙΑΣ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΜΑΡΑΝΕΛΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΜΗΛΙΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΡΝΑΚΟΒΗΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΜΟΝΗ ΡΕΘΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΜΠΛΕΤΣΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΜΥΡΤΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30020
ΝΕΑ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΝΕΟ ΑΓΡΙΔΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΝΕΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΞΩΜΕΡΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ (ΙΝΑΧΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΑΥΛΙΑΔΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΠΕΡΙΒΟΛΙ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΠΕΡΙΣΤΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΠΕΤΡΩΝΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΕΤΡΩΤΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΠΕΤΣΑΛΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΗΓΑΔΙΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΗΓΗ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΠΙΣΤΙΑΝΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΛΑΚΩΤΗ Η ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΠΟΔΟΓΟΡΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΠΟΔΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΠΟΚΙΣΤΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΠΟΡΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΠΟΤΑΜΙΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΟΤΙΔΑΝΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΠΟΥΛΙΝΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30008
ΠΡΑΝΤΙΚΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΠΥΡΓΟΣ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΡΙΓΑΝΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΡΙΓΑΝΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΣΕΛΛΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΣΕΡΓΟΥΛΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΣΙΜΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΣΚΑΤΖΟΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΣΚΡΕΙΚΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΣΠΗΛΙΑ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΣΤΑΘΑΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΣΤΙΛΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΣΤΡΑΝΩΜΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΣΤΥΛΙΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΣΥΚΙΑ (ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΣΩΤΗΡΩ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΤΕΙΧΙΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΛΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΤΡΙΖΟΝΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΤΡΙΚΟΡΦΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30014
ΤΡΙΚΟΡΦΟ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΤΡΙΣΤΕΝΟ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΤΡΥΦΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30004
ΤΣΟΥΚΚΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΥΠΑΠΑΝΤΗ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΦΑΜΙΛΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30300
ΦΙΛΟΘΕΗ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΚΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΦΟΡΤΩΠΟΣ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΦΤΕΛΙΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΦΤΕΛΙΑ Η ΠΑΛΙΑΡΙΑ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΧΑΜΟΡΙΚΙ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30017
ΧΑΝΙΑ (ΦΩΚΙΔΟΣ) ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33058
ΧΟΜΟΡΗ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30022
ΧΡΙΣΟΒΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30023
ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30500
ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33056
ΑΓΑΝΩΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22150
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΛΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20500
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΑΓΡΙΛΙΤΣΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΑΔΑΜΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΑΕΤΟΧΩΡΙ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΚΤΗ ΥΔΡΑΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΑΛΕΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20500
ΑΛΟΥΤΟΓΙΑΝΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21055
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΑΝΑΣΚΕΛΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΑΝΔΡΙΤΣΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΑΝΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΝΩ ΚΑΡΝΕΖΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΑΝΩ ΚΑΤΣΙΒΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΝΩ ΜΑΚΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΝΩ ΜΠΑΡΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΝΩ ΤΣΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΑΡΑΧΝΑΙΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21055
ΑΡΙΑ (ΛΥΡΚΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Η ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΑΣΠΡΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΑΣΤΡΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22150
ΒΑΘΗΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΒΑΡΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΒΕΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΒΕΡΒΕΡΟΥΔΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΒΙΓΛΑ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΒΙΤΙΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΕΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΒΛΗΣΙΔΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΒΟΘΙΚΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΒΟΣΚΙΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΒΡΕΤΑΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΒΡΟΥΣΤΙ Η ΒΡΟΥΤΣΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΒΡΥΣΗ ΔΟΥΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΓΑΛΑΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΓΑΛΑΝΑΙΙΚΑ (ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΓΑΛΑΝΑΙΙΚΑ (ΛΥΡΚΕΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΓΑΛΑΤΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΓΙΑΝΝΑΜΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΙΙΚΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΓΚΑΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΓΚΑΤΖΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21055
ΓΚΟΓΚΑΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΓΥΜΝΟ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20500
ΔΕΒΕΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΔΕΡΝΙΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΔΗΜΑΙΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΔΙΔΥΜΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΔΙΚΑΙΑΝΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΔΟΡΟΥΦΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΔΟΡΟΥΦΙ (ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΕΞΟΧΗ (ΑΛΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20500
ΕΞΟΧΗ (ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΕΠΑΝΩ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΕΡΜΙΟΝΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΖΑΡΙΤΣΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΖΕΡΒΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΖΟΓΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΖΟΥΜΠΟΥΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΘΥΝΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΙΡΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΚΑΒΟΥΡΙΝΑΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΚΑΜΙΝΑΡΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΑΜΠΟΣ (ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΚΑΜΠΟΣ (ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΚΑΜΠΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΚΑΝΤΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΑΡΔΑΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΚΑΡΝΕΖΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΚΑΡΥΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΚΑΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΚΑΤΣΩΝΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ Η ΤΗΜΕΝΙΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΑΤΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΑΤΩ ΝΤΟΥΜΙΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΑΨΟΣΠΙΤΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΚΙΒΕΡΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΚΙΝΕΤΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΚΟΙΛΑΔΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΚΟΚΚΙΝΑΔΕΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΚΟΚΚΙΝΟΡΙΖΕΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΚΟΛΙΑΚΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΟΡΟΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΚΟΡΩΝΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΚΟΡΩΝΙΔΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΗΓΑΔΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΚΟΣΤΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΚΟΤΣΙΒΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΟΥΒΑΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΚΡΙΣΤΕΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΚΩΣΤΑΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΛΑΚΚΕΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΛΑΚΚΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΛΑΛΙΩΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΛΙΒΑΔΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΛΙΒΑΔΙ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΛΙΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΛΙΜΝΕΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΛΟΓΓΑΡΙ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΛΟΥΚΑΙΤΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΛΥΡΚΕΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΜΑΓΚΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΜΑΚΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΜΑΝΤΙΚΕΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΜΑΡΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΜΑΡΙΟΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΜΑΡΙΤΣΕΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΜΕΛΙΣΣΙ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΜΕΡΚΟΥΡΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΜΕΤΟΧΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21055
ΜΕΤΟΧΙ (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΜΕΤΟΧΙ (ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΜΟΝΗ ΕΟΡΤΑΚΟΥΣΤΗΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΜΠΑΜΠΑΙΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22150
ΜΠΑΡΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΜΠΕΡΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22150
ΜΠΟΓΡΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΜΠΟΡΣΑΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΜΠΟΥΤΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΝΕΑ ΔΗΜΑΙΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΝΕΟΧΩΡΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΛΥΡΚΕΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΝΤΑΡΔΙΖΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΝΤΟΥΜΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΞΥΔΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΞΥΔΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΟΧΤΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΑΝΑΓΙΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΠΑΠΑΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΡΙΩΝ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΥΡΝΩΝ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΠΑΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΠΕΛΕΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΠΕΛΕΤΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΕΝΕΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΕΡΑΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΠΕΤΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΠΗΓΑΔΙ (ΚΟΣΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΗΓΑΔΙ (ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΗΓΑΔΙΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΠΛΑΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΛΑΚΑ (ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΠΛΑΤΑΝΑ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΛΑΤΑΝΙ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20500
ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΠΛΕΠΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΠΟΥΛΙΘΡΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΠΡΑΣΤΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΠΡΟΣΗΛΙΑ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΠΡΟΣΥΜΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΠΥΡΓΟΥΔΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΡΑΔΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΡΑΦΤΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΡΟΥΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΡΟΥΣΒΑΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΣΑΛΑΝΤΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΣΑΡΜΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΣΙΤΑΙΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΣΚΑΝΤΖΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20500
ΣΚΥΛΟΧΩΡΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΣΟΥΛΙΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΣΠΑΝΑΙΙΚΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΣΠΗΛΕΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΣΠΗΛΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΣΤΑΜΑΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΣΤΑΥΡΟΠΟΔΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΣΤΕΡΝΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΣΤΟΛΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΣΤΡΑΒΗ ΡΑΧΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΣΧΙΝΟΧΩΡΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΣΩΛΗΝΑΡΙ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΤΖΑΜΑΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΤΟΡΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΤΟΥΡΝΙΚΙ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΤΟΥΦΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΤΡΑΧΕΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΤΡΟΥΜΠΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΤΣΑΜΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΤΣΑΠΡΑΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΤΣΕΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΤΣΙΓΚΑΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΤΣΙΡΙΣΤΡΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΤΣΙΤΑΛΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21051
ΤΥΡΟΒΟΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΤΥΡΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21059
ΦΑΚΛΑΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΦΛΕΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΦΟΥΝΤΩΜΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΦΟΥΡΝΟΙ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΦΡΕΓΚΑΙΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΦΡΟΥΣΙΟΥΝΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20500
ΦΥΛΑΤΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΦΩΚΙΑΝΟ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΧΑΛΑΙΙΚΑ ΚΛΒ. ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΧΑΝΙΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΧΑΝΤΑΚΙΑ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΧΑΝΤΑΚΙΑ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΧΑΡΑΔΡΟΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΧΑΣΑΠΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΧΕΛΙΩΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΧΕΛΜΗΣ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21250
ΧΗΝΙΤΣΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21300
ΧΟΥΝΗ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22300
ΧΟΥΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΧΟΥΤΑΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΧΡΟΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΨΗΛΗ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21056
ΨΗΜΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21052
ΨΩΡΟΥ ΔΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22001
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19007
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19443
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Η ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19001
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 13679
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18050
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ΚΑΣΤΑΝΑΒΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19600
ΑΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19600
ΑΓΚΙΣΤΡΙ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18011
ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΕΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19100
ΑΙΓΗΝΙΤΙΣΣΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΑΙΓΟΣΘΕΝΑ (ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΑΚΤΗ ΑΓΑΠΗΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΑΛΩΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΑΝΩ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19100
ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΑΠΟΝΗΣΟΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18011
ΑΠΟΣΠΟΡΗΔΕΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΑΥΛΑΚΙ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19023
ΒΑΘΥ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18011
ΒΑΘΥ (ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΒΕΝΙΖΑ (ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΒΙΓΛΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΒΙΛΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΒΛΑΧΗΔΕΣ (ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΒΡΟΜΟΛΙΜΝΗ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΓΙΑΝΝΑΚΗΔΕΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19007
ΔΡΙΤΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΔΡΥΟΠΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΖΕΡΒΑΙΙΚΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΘΕΡΜΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΘΥΜΑΡΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19013
ΚΑΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΚΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19001
ΚΑΛΛΟΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΚΑΝΑΚΗΔΕΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΚΑΝΑΚΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18950
ΚΑΝΑΚΙΑ Η ΚΑΡΑΚΙΑΝΙ (ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18950
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΚΑΤΩ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΚΛΗΜΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΚΟΛΩΝΕΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18950
ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΚΥΨΕΛΗ (ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19020
ΛΑΓΟΥΣΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΛΕΡΟΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18900
ΛΙΒΑΔΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ (ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18011
ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19023
ΛΟΥΜΠΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΜΑΚΡΑΤΖΑΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19100
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19100
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 84002
ΜΑΚΡΥΛΟΓΓΟΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΜΑΥΡΟΜΟΥΤΣΟΥΝΟ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΜΕΓΑΛΟ ΝΕΩΡΙΟ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ Η ΑΓΚΙΣΤΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18011
ΜΕΘΑΝΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΜΕΤΟΧΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18011
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19100
ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19600
ΜΠΕΝΑΚΗΔΕΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΜΠΙΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΜΥΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΜΥΤΙΚΑΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΝΕΡΑΤΖΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΝΗΣΙΔΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΞΕΝΙΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 13679
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΛΙΖΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19001
ΟΙΝΟΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΠΑΓΩΝΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΠΑΛΑΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19600
ΠΑΛΙΟΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19600
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19600
ΠΑΝΩ ΜΠΙΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Η ΕΛΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19001
ΠΑΡΝΗΘΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 13679
ΠΕΡΑΝΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18950
ΠΕΡΓΑΡΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ (ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18950
ΠΟΡΤΕΣ (ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19100
ΣΕΣΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19007
ΣΚΑΛΑ (ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18011
ΣΚΑΠΕΤΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18050
ΣΤΕΝΟ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18030
ΣΦΕΝΤΟΥΡΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΧΑΜΟΛΙΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19003
ΧΑΝΙ ΔΕΡΒΕΝΙ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19100
ΧΕΙΛΙΣΤΡΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19023
ΧΩΡΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΨΑΘΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012
ΨΑΧΝΗ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18010
ΨΗΦΤΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΨΩΜΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020
ΑΒΡΑΜΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΩΛΕΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΓΡΙΛΙΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΑΝΩ ΒΕΛΙΤΣΕΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΑΝΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΑΝΩ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Η ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΑΝΩ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΑΠΙΔΕΩΝΑΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΡΑΞΟΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΡΓΥΡΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΑΡΛΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΙΤΑΙΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΑΣΤΕΡΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΑΥΓΕΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΒΑΣΙΛΙΚΟ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΒΕΛΗΜΑΧΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΒΕΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ (ΜΟΒΡΗΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΓΑΛΑΝΑΙΙΚΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΓΑΛΑΡΟΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΓΕΡΟΥΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΓΙΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΓΙΟΧΑΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΓΚΑΝΕΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΓΚΟΤΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΓΟΛΕΜΙ (ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΓΟΛΕΜΙ (ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΔΑΦΝΟΥΛΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΔΕΝΔΡΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΔΙΑΣΕΛΛΟ (ΑΧΑΙΑ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΔΡΟΣΙΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΕΛΙΚΙΣΤΡΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΖΑΜΠΕΤΕΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΖΗΣΙΜΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΘΩΜΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΘΩΜΕΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΙΣΩΜΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΓΚΑΔΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΚΙΖΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΚΟΦΩΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΜΟΒΡΗΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΩΛΕΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΛΑΝΟΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΛΕΝΤΖΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΛΟΓΕΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΛΟΓΡΙΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΑΛΟΥΣΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΛΦΑΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΝΔΑΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΚΑΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΑΡΔΑΣΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΡΝΑΡΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΑΡΠΕΤΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΡΥΑ (ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΤΣΑΙΤΕΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΤΩ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΤΩ ΒΕΛΙΤΣΕΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΑ Η ΑΓΡΑΠΙΔΙΕΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΤΩ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΑΤΩ ΡΟΔΙΝΗ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΚΑΤΩ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Η ΖΩΓΑΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΕΦΑΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΟΙΜΗΣΗ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΟΥΜΑΡΗΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΟΥΜΠΕΡΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΟΥΝΑΒΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΟΥΝΕΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΟΥΤΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΡΙΝΟΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΒΡΥΣΗ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΚΥΔΩΝΙΕΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΚΩΜΗ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΚΩΤΣΟΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΛΑΠΑΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΛΑΤΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΛΕΟΝΤΙΟ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΛΕΥΚΟΣ (ΑΧΑΙΑ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΜΑΖΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΜΑΝΕΣΙ (ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΜΑΣΤΟΡΑΙΙΚΑ-ΣΤΑΜΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΜΕΤΟΧΙ (ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΜΙΚΡΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΜΙΝΤΖΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΜΙΤΟΠΟΛΗ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΜΙΧΑΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΜΙΧΟΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΜΟΙΡΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΙΤΣΗΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΟΤΕΝΩΝ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΜΠΑΛΚΑΜΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΜΠΑΝΤΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΜΠΑΡΑΚΕΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΜΠΟΖΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΜΠΟΥΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΜΥΡΤΟΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΝΕΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΝΕΟ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΦΑΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΩΛΕΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΞΗΡΟΧΩΡΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΟΒΡΥΟΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25100
ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΠΑΝΟΥΣΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ Η ΜΑΥΡΟ ΟΡΟΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΠΕΤΑΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΠΗΓΑΔΙΑ (ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΠΗΓΑΔΙΑ (ΩΛΕΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΠΗΓΗ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΠΙΤΙΤΣΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΦΑΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΠΟΙΜΕΝΟΧΩΡΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΠΟΛΥΛΟΦΟ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΠΟΡΤΕΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΠΟΥΡΝΑΡΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΠΡΕΒΕΔΟΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΡΑΚΙΤΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΡΑΧΗ (ΜΟΒΡΗΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΡΑΧΗ (ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΡΙΟΛΟΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΡΟΒΙΑΝΙΤΗΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΡΟΔΙΑ (ΦΑΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΡΟΔΙΝΗ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΡΟΥΠΑΚΙΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΡΥΑΚΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΡΩΜΑΝΟΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΣΑΓΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΣΑΝΤΟΜΕΡΙ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΣΕΛΛΑ (ΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 26500
ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΣΚΙΑΔΑΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΣΚΟΥΡΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΕΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΣΠΑΝΑΙΙΚΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΣΠΑΡΤΙΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΣΠΑΡΤΟΥΛΑ Η ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΣΤΑΣΙΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΤΟΣΚΕΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΤΡΟΥΣΑΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΤΣΑΓΚΑΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΤΣΑΜΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΤΣΑΠΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΤΣΑΤΟΥΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΦΑΡΕΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΦΛΟΚΑΣ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΦΡΑΓΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΦΤΕΡΗ (ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΦΩΣΤΑΙΝΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΧΑΜΟΚΕΛΕΣ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΧΑΡΑΥΓΗ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25200
ΧΙΟΝΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25015
ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ (ΑΧΑΙΑΣ) ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 25008
ΨΕΥΤΕΙΚΑ ΔΠ ΑΧΑΙΑΣ 27052
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΑΛΥΚΗ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΑΡΜΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΑΣΚΡΗ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΑΣΩΠΙΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΒΑΓΙΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΒΙ.ΠΕ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32009
ΔΑΦΝΗ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32009
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΕΛΑΙΩΝΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΕΛΛΟΠΙΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΖΕΛΙΤΣΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΘΕΣΠΙΕΣ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΘΙΣΒΗ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΚΑΣΤΡΙ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΛΕΟΝΤΑΡΙ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΛΕΥΚΤΡΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΜΟΝΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΑΓΜΑΤΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΟΜΒΟΥΣ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΜΟΥΡΙΚΙ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΞΗΡΟΝΟΜΗ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΟΡΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΠΑΝΑΚΤΟ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32009
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΒΑΔΟΣΤΡΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΠΡΑΣΙΝΟ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32009
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32001
ΠΥΛΗ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32009
ΣΚΟΥΡΤΑ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32009
ΣΤΕΦΑΝΗ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32009
ΥΛΙΚΗ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΥΠΑΤΟ ΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
ΑΒΔΕΛΛΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΓΑΛΑΙΟΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51030
ΑΕΤΙΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΗΔΟΝΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΝΘΡΑΚΙΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΝΟΙΞΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΝΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΒΑΡΗΣ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΒΕΛΟΝΙΟ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΓΗΛΟΦΟΣ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΔΑΣΑΚΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΔΑΣΟΧΩΡΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΔΕΣΚΑΤΗ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΔΙΑΚΟΣ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΔΙΠΟΡΟ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΔΟΤΣΙΚΟ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΕΞΑΡΧΟΣ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΖΑΚΑΣ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΙΤΕΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΑΛΛΟΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΑΡΠΕΡΟ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΑΤΑΚΑΛΗ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΕΝΤΡΟ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΙΒΩΤΟΣ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51030
ΚΛΗΜΑΤΑΚΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51030
ΚΟΚΚΙΝΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51030
ΚΟΣΜΑΤΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΟΥΡΟΥΝΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΡΑΝΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51030
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΥΔΩΝΙΕΣ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΛΑΒΔΑΣ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΛΟΧΜΗ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΜΕΓΑΡΟ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΜΕΛΙΣΣΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΜΕΣΟΛΟΥΡΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΜΟΝΑΧΙΤΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΝΗΣΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΠΑΝΑΓΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΕΡΙΒΟΛΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΕΥΚΑΚΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΙΣΤΙΚΟ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51030
ΠΟΛΥΝΕΡΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΟΝΤΙΝΗ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΡΙΟΝΙΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΡΟΣΒΟΡΡΟ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΠΥΛΩΡΟΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΡΟΔΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΣΑΡΑΚΗΝΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΣΙΤΑΡΑΣ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΣΚΟΥΜΤΣΙΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51200
ΣΜΙΞΗ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΣΠΗΛΑΙΟ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51030
ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΤΡΙΚΟΡΦΟ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΤΡΙΚΩΜΟ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΤΡΙΦΥΛΛΙ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΦΕΛΛΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ ΔΠ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85002
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΙΑΡΤΗ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85301
ΑΓΡΕΛΟΥΣΣΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΑΜΑΝΙΟΥ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85300
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85302
ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85002
ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΑΡΓΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΑΡΚΑΣΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΑΡΚΟΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΑΡΜΑΘΙΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85400
ΑΣΤΑΚΙΔΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85300
ΑΤΣΑΚΙΔΟΠΟΥΛΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΑΥΛΑΚΙ (ΝΙΣΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΑΥΛΩΝΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΒΑΘΥΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΓΑΙΔΑΡΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85002
ΓΡΙΓΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85500
ΓΥΑΛΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΔΙΑΦΑΝΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΔΙΒΟΥΝΙΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ (ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ (ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΕΤΙΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85500
ΚΑΛΑΒΡΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΚΑΜΑΡΙ (ΚΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85301
ΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85301
ΚΑΜΠΟΣ (ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85500
ΚΑΝΔΕΛΙΟΥΣΣΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85304
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85302
ΚΑΣΟΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΚΑΤΩΔΙΟ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85301
ΚΗΠΟΣ ΑΦΙΑΡΤΗ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΛΑΓΟΥΔΙ-ΖΙΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85300
ΛΑΚΚΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΛΑΣΤΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΛΕΙΨΟΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΛΕΙΨΟΙ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΛΕΥΚΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΛΙΒΑΔΙΑ (ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85002
ΛΙΝΟΠΟΤΗΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85300
ΛΟΥΤΡΑ (ΝΙΣΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΜΑΝΔΡΑΚΙ (ΝΙΣΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΜΑΡΑΘΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΜΑΡΜΑΡΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85300
ΜΑΣΟΥΡΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85302
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ Η ΤΗΛΟΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85002
ΜΕΣΟΧΩΡΙ (ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85002
ΜΥΡΤΩΝΑΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΝΕΡΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΝΙΚΙΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΝΙΣΥΡΟΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΟΘΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΟΝΙΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85301
ΠΑΛΑΙΟ ΠΥΛΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85300
ΠΑΛΟΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΠΑΤΜΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85500
ΠΑΤΜΟΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85500
ΠΑΧΕΙΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΠΕΡΓΟΥΣΣΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΠΗΓΑΝΟΥΣΣΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85400
ΠΟΛΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΠΥΛΕΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΠΥΛΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85300
ΣΑΡΙΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΣΚΑΛΑ (ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85500
ΣΚΑΛΙΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΣΠΟΑ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΣΤΕΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85400
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85303
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΤΕΛΕΝΔΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΤΕΜΕΝΙΑ (ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85400
ΤΗΛΟΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85002
ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85500
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85400
ΦΟΙΝΙΚΙ (ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΦΡΑΓΚΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85001
ΦΡΥ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΧΑΔΙΕΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85800
ΧΑΜΗΛΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85700
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85500
ΨΕΡΙΜΟΣ ΔΠ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 85200
ΑΒΔΕΛΛΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΑΓΡΙΑΝΗ (ΕΒΡΟΣ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΑΛΥΚΟΝΑΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68200
ΑΠΙΔΟΧΩΡΙ (ΕΡΕΙΠΙΑ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΑΡΖΟΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΒΑΛΤΟΣ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΒΡΥΣΗ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΓΑΛΗΝΗ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΓΕΡΙΚΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΕΒΡΟΣ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΓΙΑΤΡΑΔΕΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΓΟΝΙΚΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΔΑΔΙΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΔΑΦΝΗ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΔΙΚΑΙΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΔΙΛΟΦΟΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΔΟΞΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΕΛΑΦΟΧΩΡΙ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΕΛΙΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΕΡΕΙΠΙΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68300
ΖΩΝΗ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΘΕΡΑΠΕΙΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΘΥΡΕΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68300
ΚΑΝΑΔΑΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68200
ΚΕΡΑΜΟΣ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΚΙΣΣΟΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΚΟΜΑΡΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΚΟΤΡΩΝΙΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΚΡΙΟΣ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΛΑΓΟΣ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68300
ΛΑΔΗ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΛΥΚΟΦΩΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΜΑΝΔΡΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΜΑΡΑΣΙΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΜΗΛΙΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΜΙΚΡΑΚΙ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΜΙΚΡΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΜΟΝΗ ΚΟΡΝΟΦΩΛΕΑΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68200
ΞΕΦΩΤΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΟΡΜΕΝΙΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΠΑΛΙΟΥΡΙ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΠΑΛΛΗ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΠΑΤΑΓΗ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68200
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΠΕΤΡΟΛΟΦΟΣ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΠΕΤΡΩΤΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΠΛΑΤΗ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68300
ΠΟΛΙΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΡΗΓΙΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68300
ΡΙΖΙΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68200
ΡΟΥΣΣΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΣΑΥΡΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΣΙΔΗΡΩ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΣΙΤΑΡΙΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68300
ΣΙΤΟΧΩΡΙ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68300
ΣΟΥΦΛΙ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΣΠΑΝΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΣΠΗΛΑΙΟ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΣΤΕΡΝΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68200
ΦΤΕΛΙΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68007
ΦΥΛΑΚΙΟ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68400
ΧΑΛΔΙΝΗ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΧΑΝΔΡΑΣ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΧΕΛΙΔΟΝΑ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68006
ΧΙΟΝΑΔΕΣ (ΕΒΡΟΥ) ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68010
ΧΩΡΙΑΝΑ ΔΠ ΕΒΡΟΥ 68004
ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΑΓΡΑΦΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΛΕΣΤΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΜΙΡΙΑΝΗ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΜΠΑΡΕΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΑΜΠΕΛΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΜΠΛΙΑΝΗ Η ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΝΗΦΟΡΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΑΝΙΑΔΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΝΩ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΝΩ ΛΙΘΟΧΩΡΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΑΡΜΑΜΠΕΛΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΑΡΩΝΙΑΔΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΣΠΡΟΡΡΕΥΜΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΒΑΛΑΡΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΒΑΛΑΩΡΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΒΑΡΚΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΒΑΡΣΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΒΑΣΙΛΕΣΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΒΕΛΟΥΧΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΒΕΛΩΤΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΒΕΡΝΙΚΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΒΙΝΙΑΝΗ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΒΟΛΕΜΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΒΟΥΛΠΗ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΒΟΥΤΥΡΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΒΡΑΧΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΒΡΕΚΑΙΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΒΡΥΣΟΥΛΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΒΥΘΙΣΜΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΓΑΒΡΙΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΓΑΒΡΟΛΙΣΙΑΔΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΓΑΒΡΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΓΚΟΥΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΓΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΓΟΥΡΝΕΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΓΡΑΝΑΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΓΡΑΝΙΤΣΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΔΑΦΝΗ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΔΑΦΝΟΥΛΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΔΕΝΔΡΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΔΕΡΜΑΤΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΔΙΑΣΕΛΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΔΟΜΙΑΝΟΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΔΡΑΜΑΛΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ Η ΑΡΕΝΤΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΕΛΑΤΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΕΠΙΝΙΑΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΕΠΙΣΚΟΠΗ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΕΣΩΧΩΡΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΙΣΩΜΑΤΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΙΣΩΜΑΤΑ (ΠΡΟΥΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΙΤΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΙΤΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΑΒΑΚΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΑΙΠΑΝΑΚΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΑΚΟΥΛΙΟΥΡΑΙΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΑΜΑΡΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΑΡΑΚΑΣΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΑΡΙΤΣΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΑΡΥΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΒΑΛΑΩΡΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Η ΚΛΟΠΟΚΙΤΣΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΑΤΩ ΚΑΡΙΤΣΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΑΤΩ ΛΑΜΠΙΡΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 30008
ΚΑΤΩ ΜΑΡΑΘΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΑΤΩ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΕΔΡΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΛΑΥΣΙΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΛΕΙΣΤΟ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΚΟΝΔΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΟΝΤΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΟΡΙΤΣΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΚΟΡΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΟΡΦΙΑΔΕΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΟΥΛΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΟΥΣΤΕΣΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΟΨΑΙΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΚΡΕΝΤΗΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΚΥΝΗΓΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΛΑΔΙΚΟΥ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 30008
ΛΑΜΠΙΡΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 30008
ΛΕΠΙΑΝΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΛΕΥΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΛΗΜΕΡΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΛΙΘΟΧΩΡΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΛΙΝΑΡΑΚΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΛΟΓΓΙΕΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΛΟΓΓΙΤΣΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΜΑΚΡΙΝΑΓΚΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΜΑΡΑΘΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΜΑΡΑΘΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 43100
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΜΕΓΑ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΜΕΣΟΚΩΜΗ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΜΕΣΟΧΩΡΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΜΗΛΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΜΟΝΗ ΤΑΤΑΡΝΗΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΜΟΥΖΙΛΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΜΥΡΙΚΗ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΝΕΑ ΒΙΝΙΑΝΗ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΝΕΟ ΔΕΡΜΑΤΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΝΕΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΝΕΡΑΙΔΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΝΟΣΤΙΜΟ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΟΧΘΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΑΛΑΙΟΛΑΚΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΠΑΠΠΑΔΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΠΑΡΑΠΛΑΤΗ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΠΑΡΚΙΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΠΕΡΟΥΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 43100
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΠΛΑΤΑΝΟΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΠΟΛΙΤΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΟΥΛΙΑΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΡΑΣΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΡΑΤΟΒΟΥΝΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΠΡΟΣΗΛΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΠΡΟΥΣΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΡΟΣΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΡΥΑΚΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΣΑΡΚΙΝΗ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΣΕΛΙΣΤΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΣΕΛΛΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΣΕΛΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΣΙΛΙΤΣΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΣΚΑΜΝΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΣΚΟΠΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΣΤΑΒΛΟΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΣΤΕΝΩΜΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΣΤΕΦΑΝΙ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΚΙ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΣΥΓΚΡΕΛΛΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΤΟΡΝΟΣ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΤΡΙΔΕΝΔΡΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΤΡΟΒΑΤΟ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΤΣΕΡΝΟΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΤΣΙΚΝΑΙΙΚΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΤΣΟΥΚΚΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΦΙΔΑΚΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΦΟΥΡΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΦΟΥΣΙΑΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΦΤΕΛΙΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΦΤΕΡΗ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΧΑΛΙΚΙ (ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 30008
ΧΕΛΙΔΟΝΑ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΧΟΧΛΙΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36080
ΧΡΙΣΟΒΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36072
ΧΡΥΣΩ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36071
ΨΙΑΝΑ ΔΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36100
ΑΓΑΛΑΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΑΛΙΚΑΝΑΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΑΛΩΝΙΑ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΑΠΕΛΑΤΙ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΑΣΚΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΒΟΛΙΜΕΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΓΑΛΑΡΟ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΓΥΡΙ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΔΡΟΣΙΑ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΕΛΙΕΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΕΞΩ ΧΩΡΑ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΚΑΜΠΙ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΚΕΡΙ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΣ Η ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΚΟΡΙΘΙ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΚΟΡΩΝΗ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΚΥΨΕΛΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΛΑΓΟΠΟΔΟ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΛΟΥΧΑ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΜΑΡΙΕΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΜΕΣΟ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΛΟ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΟΡΘΟΝΙΕΣ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΣΚΙΝΑΡΙΑ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29090
ΣΤΑΜΦΑΝΙ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΦΤΕΡΙΝΙ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29092
ΨΑΡΟΥ ΔΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΑΓΚΑΘΙΑ (ΗΜΑΘΙΑ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΑΛΩΡΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΑΝΩ ΣΕΛΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΑΡΑΧΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΑΡΚΟΧΩΡΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΑΣΩΜΑΤΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΒΕΡΓΙΝΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΓΕΡΑΚΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΔΑΣΚΙΟ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΔΙΑΒΑΤΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΕΛΑΦΙΝΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΕΠΙΣΚΟΠΗ (ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΕΠΙΣΚΟΠΗ (ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΚΑΒΑΣΙΛΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΚΑΛΟΧΩΡΙ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΚΛΕΙΔΙ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59035
ΚΟΡΥΦΗ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΚΟΥΛΟΥΡΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΚΟΥΜΑΡΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΚΥΔΩΝΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΚΥΨΕΛΗ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59035
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΛΙΑΝΟΒΡΟΧΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΜΑΡΙΝΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΜΕΛΙΚΗ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΜΙΚΡΗ ΣΑΝΤΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΦΗΝΙΣΣΗΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59035
ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΝΗΣΕΛΛΟΥΔΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΝΗΣΙ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΠΑΛΑΙΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΠΑΛΑΙΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΥΛΛΙΤΣΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΠΗΓΑΔΙΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΠΟΡΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΡΙΖΩΜΑΤΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΡΟΔΟΧΩΡΙ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59200
ΣΑΝΤΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΣΤΑΥΡΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59035
ΣΥΚΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΣΦΗΚΙΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΤΡΙΚΑΛΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59300
ΤΡΙΛΟΦΙΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59031
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΦΥΤΕΙΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΧΑΡΑΔΡΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59150
ΧΑΡΙΕΣΣΑ ΔΠ ΗΜΑΘΙΑΣ 59035
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 74051
ΑΜΜΟΥΔΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΑΝΩ ΑΣΙΤΕΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΑΣΤΡΙΝΟ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΑΣΤΥΡΑΚΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 74051
ΑΧΛΑΔΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΓΑΛΕΝΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70003
ΓΩΝΙΕΣ (ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 74051
ΔΑΜΑΣΤΑ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΔΙΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΚΑΛΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70003
ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 74051
ΚΑΜΑΡΙ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 74051
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΙ ΜΕΤΟΧΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70003
ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΚΙΘΑΡΙΔΑ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΚΟΛΛΥΒΑΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΚΟΡΦΕΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70003
ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΛΟΦΟΥΠΟΛΙΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΛΥΓΑΡΙΑ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΜΑΔΕΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΜΑΛΑΔΕΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΜΑΡΑΘΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΜΟΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΜΟΝΗ ΣΑΒΒΑΘΙΑΝΩΝ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΜΟΝΟΝΑΥΤΗΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΝΙΣΗ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΞΗΡΟΛΙΑ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΔΕΛΕ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΠΕΝΤΑΜΟΔΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΠΛΑΙΤΗΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΠΥΡΓΟΣ (ΤΕΤΡΑΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70003
ΠΥΡΓΟΥ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΡΟΔΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΡΟΥΚΑΝΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70003
ΣΑΡΧΟΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΣΕΜΕΛΗ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΣΙΝΑΠΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70003
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70013
ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΤΥΛΙΣΟΣ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΦΟΔΕΛΕ ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΦΟΙΝΙΚΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71500
ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 63073
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57001
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57006
ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011
ΑΔΕΝΔΡΟ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57007
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57300
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011
ΒΑΣΙΛΙΚΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57006
ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011
ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΥΦΑΛΙΑ Α ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57100
ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΥΦΑΛΙΑ Β ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57100
ΓΑΛΑΡΙΝΟΣ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57006
ΓΕΦΥΡΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011
ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57500
ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 63073
ΚΥΜΙΝΑ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57300
ΛΑΚΚΙΑ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57006
ΛΙΒΑΔΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57006
ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57100
ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57006
ΜΕΣΗΜΕΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57500
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 63073
ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57006
ΜΠΑΛΑΙΙΚΑ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011
ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57300
ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011
ΞΗΡΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57011
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57006
ΣΟΥΡΩΤΗ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57006
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57001
ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57300
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΑΚΟΝΤΙΟΝ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΑΝΘΗΡΟ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΑΝΩ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΑΝΩ ΜΕΛΑΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΑΥΓΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΒΕΛΟΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΒΕΡΓΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΒΟΤΑΝΙ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΒΡΑΧΟΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΓΑΒΡΟΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΓΕΡΜΑΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΓΡΑΜΟΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΔΙΑΛΕΚΤΟ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΙΕΡΟΠΗΓΗ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΚΑΤΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΙΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΚΑΤΩ ΦΤΕΛΙΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΚΕΡΑΣΩΝΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΚΟΡΥΦΗ (ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΚΟΡΦΟΥΛΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΚΟΤΥΛΗ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΚΥΨΕΛΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΛΑΓΚΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΙ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΛΙΘΙΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΣ (ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΜΕΛΑΝΘΙ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΜΕΛΑΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΜΕΣΟΒΡΑΧΟ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΜΟΝΟΠΥΛΟ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΝΕΑ ΚΟΤΥΛΗ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΝΙΚΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΝΟΣΤΙΜΟ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΟΙΝΟΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΟΞΥΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΙ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΠΕΥΚΟΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΠΟΛΥΑΝΕΜΟ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100
ΠΤΕΡΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ (ΚΟΖΑΝΗΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΣΠΗΛΙΟΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52200
ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52052
ΣΤΕΝΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΤΡΙΛΟΦΟΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΦΤΕΛΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52051
ΧΑΛΑΡΑ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52055
ΧΙΟΝΑΤΟ ΔΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52050
ΑΝΑΡΡΑΧΗ ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50200
ΒΑΡΙΚΟ (ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50200
ΒΛΑΣΤΗ ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50300
ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50200
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50200
ΕΡΜΑΚΙΑ ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50200
ΚΟΜΝΗΝΑ (ΚΟΖΑΝΗΣ) ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 53070
ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50200
ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ (ΚΟΖΑΝΗ) ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 53070
ΠΑΡΧΑΡΙ ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 53070
ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50200
ΠΥΡΓΟΙ (ΚΟΖΑΝΗΣ) ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 53070
ΣΠΗΛΙΑ (ΚΟΖΑΝΗΣ) ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50200
ΦΟΥΦΑΣ ΔΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 50200
ΑΒΥΣΣΑΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΑΓΑΠΗ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΑΓΙΑ (ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΑΓΙΑΣΣΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84401
ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84007
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84703
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΑΓΡΙΛΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΑΔΕΙΑΤΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΑΖΑΛΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΑΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΑΗΔΟΝΙΑ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΑΙΓΙΑΛΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΑΙΠΑΤΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΑΚΡΑΘΙΟΝ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΑΚΡΩΤΗΡΙ (ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΑΛΑΔΙΝΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΑΛΑΔΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΑΛΑΜΑΝΝΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΑΛΙΚΑΝΔΡΟΣ Η ΑΛΙΚΑΝΔΡΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΛΥΚΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΑΛΥΚΗ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΑΜΜΟΛΟΧΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΜΟΝΑΚΛΙΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΑΜΟΡΓΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΑΜΟΡΓΟΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΑΜΠΕΛΑΣ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84401
ΑΝΑΦΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84009
ΑΝΑΦΗ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84009
ΑΝΕΡΑΤΖΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84007
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84007
ΑΝΩ ΑΝΤΙΚΕΡΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΑΝΩ ΑΠΡΟΒΑΤΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΝΩ ΒΙΤΑΛΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΝΩ ΓΑΥΡΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΠΕΡΑΘΟΣ Η ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΑΠΟΙΚΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ (ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΑΡΕΤΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΑΡΚΕΣΙΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΑΡΝΑΔΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΑΡΝΗ Η ΑΡΝΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΣΠΡΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΑΣΠΡΟΝΗΣΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΑΣΤΡΑΣ (ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΑΣΦΟΝΤΙΛΙΔΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΑΤΕΝΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΤΕΝΙ Η ΑΤΕΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΤΖΕΡΙΤΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΑΤΣΙΠΑΠΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΒΑΓΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΒΑΘΥ (ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84003
ΒΑΡΙΔΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΒΑΣΑΜΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΒΕΝΕΤΙΚΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΒΙΤΑΛΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΒΛΥΧΑΔΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84703
ΒΟΘΩΝΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΒΟΥΔΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΒΟΥΛΓΑΡΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΒΟΥΝΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΒΟΥΝΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΒΟΥΡΒΟΥΡΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΒΟΥΡΚΩΤΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΒΟΥΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΒΟΥΤΑΚΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΒΟΥΤΑΚΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΒΡΑΧΝΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΒΩΛΑΚΑΣ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84401
ΓΑΛΑΝΗ (ΣΕΡΙΦΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΓΑΝΕΜΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΓΑΥΡΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΓΙΔΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΓΛΑΡΟΜΠΟΥΤΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΓΛΑΡΟΝΗΣΙΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΓΛΑΡΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΓΛΥΣΙΔΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΓΛΥΦΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΓΛΥΦΑΔΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΓΟΥΠΑ-ΚΑΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΓΡΑΜΠΟΝΗΣΙΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΓΡΙΚΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΓΥΑΡΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΔΑΜΑΛΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΔΑΝΑΚΟΣ (ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΔΑΝΑΚΟΣ (ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84007
ΔΗΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΔΙΔΥΜΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΔΙΠΛΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84007
ΔΟΝΟΥΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΔΡΥΟΝΗΣΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΔΡΥΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΕΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84401
ΕΛΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84703
ΕΜΠΟΡΙΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΕΜΠΟΥΡΙΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΕΞΩ ΒΟΥΝΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΕΞΩ ΓΙΑΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΕΞΩ ΓΙΑΛΟΣ (ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΕΞΩΜΥΤΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84703
ΕΠΑΝΩ ΦΕΛΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ (ΚΟΡΘΙ ΑΝΔΡΟΥ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΗΡΑΚΛΕΙΑ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΗΡΑΚΛΕΙΑ Η ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΘΕΙΩΡΥΧΕΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΘΗΡΑΣΙΑ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΘΗΡΑΣΙΑ Η ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΘΟΛΑΡΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΘΟΛΟΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΙΣΤΕΡΝΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΙΣΤΕΡΝΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ (ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΚΑΛΑΜΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΑΛΑΜΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΚΑΛΑΝΤΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΚΑΛΟΓΕΡΑΔΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΚΑΛΟΦΑΝΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΚΑΛΥΒΑΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΑΜΑΡΙ (ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΚΑΜΑΡΙ (ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΚΑΜΑΡΙ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΚΑΜΠΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΚΑΜΠΟΣ (ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84007
ΚΑΜΠΟΣ (ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΚΑΝΑΚΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΑΠΠΑΡΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΚΑΠΠΑΡΙΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΚΑΡΔΙΑΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΚΑΣΤΕΛΟΠΕΤΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΚΑΤΑΚΑΛΑΙΟΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΕΡΙ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΚΑΤΩ ΑΠΡΟΒΑΤΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΑΤΩ ΒΑΡΙΔΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΣΜΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΚΑΤΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΚΑΤΩ ΦΕΛΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΕΡΑΜΩΤΗ (ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΕΡΟΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΚΕΧΡΟΣ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΚΙΜΩΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΚΙΜΩΛΟΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΚΙΝΑΡΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΚΙΝΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΙΤΡΙΑΝΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84003
ΚΛΕΙΔΩ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΛΗΣΙΔΙ (ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84009
ΚΟΚΚΙΝΑΔΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΚΟΛΟΥΜΠΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΚΟΛΥΜΠΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΚΟΜΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΚΟΡΘΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΚΟΡΩΝΙΔΑ Η ΚΩΜΙΑΚΗ (ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΟΡΩΝΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΚΟΥΜΑΝΗ (ΑΝΔΡΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΚΟΥΜΑΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΚΟΥΜΕΛΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΚΟΥΡΕΛΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΚΟΥΤΑΛΑΣ (ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΚΟΥΤΣΙ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΚΟΧΥΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΚΡΟΚΟΣ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΚΤΑΠΟΔΙΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΚΥΠΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΚΩΜΗ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΛΑΓΚΑΔΑ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΛΑΓΚΕΡΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84401
ΛΑΜΥΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΛΕΥΚΕΣ (ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΛΕΥΚΕΣ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΛΙΒΑΔΑ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΛΙΒΑΔΙΑ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΛΙΓΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΛΥΓΑΡΙΔΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΛΥΧΝΑΦΤΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΛΥΩΝΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΜΑΚΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84009
ΜΑΚΡΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84009
ΜΑΚΡΙΑ ΜΥΤΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΜΑΛΛΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΜΑΜΑΔΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΜΑΡΛΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΜΑΡΜΑΡΑ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΜΑΥΡΗ ΜΥΤΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΜΑΥΡΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΜΑΧΑΙΡΕΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΜΕΓΑΛΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΜΕΓΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ (ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΜΕΛΙΔΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΜΕΝΗΤΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΜΕΡΜΗΓΚΙΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΜΕΡΣΙΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΜΕΣΑ ΒΟΥΝΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΜΕΣΑΘΟΥΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΜΕΣΑΡΙΑ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΜΕΣΑΡΙΑ (ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΜΕΣΑΡΙΑ (ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΜΕΣΑΡΙΑ (ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΜΕΣΗ (ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΜΟΝΗ (ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84401
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΜΟΝΗ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΜΟΥΣΙΩΝΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΜΠΑΤΣΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΜΠΕΡΔΕΜΙΑΡΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΜΠΟΝΑΤΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΜΥΛΟΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΜΥΡΙΣΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΜΥΡΣΙΝΗ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΜΩΛΟΣ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΜΩΡΑΚΑΙΟΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΝΕΑ ΚΑΜΕΝΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΝΕΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΝΙΚΟΥΡΙΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΞΙΦΑΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84401
ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΟΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΟΙΚ. ΒΕΛΓΩΝ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΟΡΕΙΝΟ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΟΡΚΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΟΡΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84009
ΟΡΜΟΣ ΑΘΗΝΙΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΟΡΜΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΟΡΜΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΟΡΜΟΣ ΙΣΤΕΡΝΙΩΝ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΦΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΟΡΜΟΣ ΦΗΡΩΝ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΟΦΕΙΔΟΥΣΣΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΜΕΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΠΑΛΑΙΣΤΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΟΥ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΠΑΝΕΡΜΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΠΑΝΟΡΜΟΣ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΠΑΝΤΕΡΟΝΗΣΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΠΑΠΟΥΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΠΑΡΑΓΚΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΠΑΡΑΚΟΠΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΠΑΧΑΙΝΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΠΑΧΕΙΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84009
ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΠΕΡΑ ΡΑΧΙΔΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΠΕΡΑΣΤΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΠΕΡΙΣΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84703
ΠΗΛΟΝΗΣΙΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΠΗΣΣΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΠΙΣΩ ΜΕΡΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΠΙΤΡΟΦΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΠΛΑΓΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΠΛΑΤΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΠΛΑΤΥ ΒΟΥΝΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΠΛΙΝΤΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΠΟΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ (ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΠΟΤΑΜΙΑ (ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΠΟΤΑΜΟΣ (ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΠΟΤΑΜΟΣ (ΟΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΠΟΥΝΤΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΠΡΑΣΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΠΥΡΓΑΚΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΠΥΡΓΑΚΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΠΥΡΓΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84700
ΡΑΛΑΚΙ ΧΑΛΑΚΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΡΑΧΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΡΑΧΙΔΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΡΑΧΟΥΛΑ (ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΡΕΥΜΑΤΑ Η ΡΕΜΑΤΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΡΗΝΕΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΡΟΓΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΡΟΧΑΡΗΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΣΕΡΙΦΟΠΟΥΛΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΣΙΦΩΝΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΣΚΑΔΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΣΚΑΛΑΔΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΣΚΕΠΟΝΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΣΚΛΑΒΟΧΩΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΣΜΑΡΔΑΚΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΣΠΑΘΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΣΠΕΡΑΔΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΣΤΕΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΣΤΕΝΙΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΣΤΙΒΑΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΣΤΡΑΠΟΥΡΙΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84007
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΣΥΚΑΜΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84005
ΣΥΝΕΤΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΣΥΡΝΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 85900
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΣΧΟΛΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΣΩΡΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84007
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Η ΑΜΠΡΑΜ (ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΤΑΡΑΜΠΑΔΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΤΖΑΔΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΤΖΑΝΕΣ (ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΤΡΑΓΟΝΗΣΙΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΥΨΗΛΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΦΑΛΑΤΑΔΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΦΑΛΛΙΚΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΦΑΡΑΚΛΟ (ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΦΕΙΡΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84007
ΦΕΡΟ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84200
ΦΙΛΙΔΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84401
ΦΙΛΟΤΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΦΟΙΝΙΚΑΣ (ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΦΟΙΝΙΚΙΑ (ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΦΟΙΝΙΚΙΑ (ΟΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84702
ΦΤΕΛΙΑΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84600
ΦΩΤΗΜΑΡΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΧΑΒΟΥΝΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84002
ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84100
ΧΑΛΚΕΙΟ (ΝΑΞΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΧΑΡΑΥΓΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84300
ΧΑΡΤΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84003
ΧΙΛΙΑ ΒΡΥΣΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84302
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΙ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84008
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84400
ΧΩΝΕΣ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84500
ΨΑΘΑΔΙΚΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84800
ΨΑΘΗ (ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84004
ΨΩΡΩΡΙΖΑ ΔΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84501
ΑΡΜΕΝΙ ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 41500
ΑΧΙΛΛΕΙΟ (ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ) ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 41500
ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 40006
ΚΙΛΕΛΕΡ Η ΚΥΨΕΛΗ ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 41500
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 41500
ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΙ ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 40006
ΜΕΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΗΣ) ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 41500
ΜΕΛΙΣΣΑ (ΛΑΡΙΣΗΣ) ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 41500
ΝΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΗΣ) ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 41500
ΣΠΗΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΗΣ) ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 40006
ΧΕΙΜΑΔΙ ΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ 40006
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ (ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ (ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΑΓΚΑΘΙΑ (ΛΑΣΙΘΙ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΟΡΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΓΡΙΛΙΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΔΡΑΒΑΣΤΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΔΡΑΒΑΣΤΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΖΑΛΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΖΟΚΕΡΑΜΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΜΥΓΔΑΛΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΜΥΓΔΑΛΟΛΑΚΚΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΝΑΛΗΨΗ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΝΑΤΟΛΗ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΑΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΝΩ ΑΜΥΓΔΑΛΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΝΩ ΣΥΜΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 70004
ΑΝΩ ΧΩΡΙΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΑΝΩΓΕΙΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΑΟΡΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΑΡΜΕΝΟΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΡΝΙΚΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΧΛΑΔΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΧΛΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΒΑΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΒΑΛΤΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΒΑΤΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΒΙΓΛΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΒΛΑΧΗΔΕΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΒΛΙΧΑΔΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΒΟΡΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΒΡΑΧΑΣΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΒΡΟΥΧΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΒΡΥΟΝΗΣΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ nan
ΒΡΥΣΕΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΒΡΥΣΙΔΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΓΑΛΗΝΗ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΓΔΟΧΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΓΙΑΝΥΣΑΔΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΓΙΟΦΥΡΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΔΑΦΝΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΔΙΛΑΚΚΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΔΟΡΙΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΔΡΑΓΟΝΑΔΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΔΡΑΚΑΛΕΥΡΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΔΡΑΚΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΔΡΑΣΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΔΥΟ ΠΡΙΝΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΕΞΩ ΑΠΙΔΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΕΞΩ ΛΑΚΚΩΝΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΕΠΑΝΩ ΕΛΟΥΝΤΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΕΠΑΝΩ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΕΠΑΝΩ ΚΡΥΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΕΠΑΝΩ ΛΟΥΜΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΕΠΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΕΠΑΝΩ ΠΙΝΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΕΠΑΝΩ ΣΙΣΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΕΡΗΜΟΥΠΟΛΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΕΤΙΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΖΑΚΡΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΖΕΝΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΖΙΡΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΖΟΥ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΖΟΥΡΒΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΘΡΥΠΤΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΙΣΤΡΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΚΑΒΟΥΣΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΚΑΘΑΡΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΚΑΚΟΚΑΜΩΤΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΚΑΛΑΜΑΥΚΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (ΛΕΥΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΚΑΛΟΣ ΛΑΚΚΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΚΑΛΟΣ ΛΑΚΚΟΣ (ΛΕΥΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΚΑΜΑΡΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΜΑΡΑ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΚΑΡΤΕΡΗΔΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΚΑΡΤΣΙΝΙΑΝΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΚΑΡΥΔΙ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΚΑΡΥΔΙ (ΙΤΑΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΡΥΔΙ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΚΑΣΤΕΛΛΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΚΑΤΕΛΙΩΝΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΤΣΙΔΩΝΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΤΩ ΕΛΟΥΝΤΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΑΤΩ ΚΡΥΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΚΑΤΩ ΛΟΥΜΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΚΑΤΩ ΠΙΝΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΚΑΤΩ ΣΕΛΛΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΚΕΛΛΑΡΙΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΙΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΛΗΣΙΔΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΟΠΑΝΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΚΟΠΡΑΚΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΚΟΥΝΑΛΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΟΥΡΟΥΝΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΚΟΥΤΣΟΥΛΟΠΕΤΡΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΡΙΤΣΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΚΥΡΙΑΜΑΔΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΛΑΓΚΑΔΑ (ΙΤΑΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΛΑΜΝΩΝΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΛΑΠΙΘΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΛΑΣΤΡΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΛΑΤΣΙΔΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΛΙΘΙΝΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΛΙΘΟΜΑΝΔΡΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΛΙΜΝΕΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΛΥΔΙΑ (ΛΑΣΙΘΙ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΜΑΘΟΚΟΤΣΑΝΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΑΚΡΥΓΕΝΝΗΣΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ (ΛΑΣΙΘΙ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΜΑΚΡΥΛΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΑΛΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΑΡΓΙΕΛΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΜΑΡΝΕΛΛΗΔΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΜΑΡΩΝΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΜΑΥΡΙΚΙΑΝΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΛΥΜΠΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΕΡΤΥΔΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΜΕΣΑ ΑΠΙΔΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΗΤΑΤΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΜΙΛΑΤΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΜΙΝΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΜΟΥΡΝΙΕΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΟΧΛΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΜΠΕΜΠΟΝΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΜΥΘΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΥΡΣΙΝΗ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΜΥΡΤΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΜΥΡΩΝΙΚΗΤΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΝΕΑ ΠΡΑΙΣΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΝΕΑΠΟΛΗ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΝΕΟΣ ΜΥΡΤΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΝΙΣΠΗΤΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΞΕΡΟΚΑΜΠΙΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ (ΛΕΥΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ (ΙΤΑΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΟΡΕΙΝΟ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΟΡΝΙΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΠΑΝΑΓΙΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΠΑΞΙΜΑΔΑ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΠΑΠΑΔΙΟΚΑΜΠΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΝΑΔΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΛΑΤΟΥ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΠΑΡΑΣΠΟΡΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΠΑΧΥΚΟΡΜΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΠΕΠΟΝΗΔΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΠΕΡΑΜΠΕΛΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΠΕΡΟΝΙΔΕΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΠΕΤΡΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΠΕΥΚΟΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΠΙΣΣΙΔΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΠΛΑΚΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΠΛΑΤΥΠΟΔΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΠΡΙΝΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΠΥΡΓΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΠΥΡΓΟΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΡΙΖΑ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΡΙΖΑ (ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΡΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΡΟΥΣΑ ΛΙΜΝΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΡΟΥΣΣΑΠΙΔΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΡΩΜΑΝΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΣΑΝΔΑΛΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΣΑΠΑΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΣΕΛΑΚΑΝΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΣΕΛΗΝΑΡΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΣΕΛΛΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΣΙΣΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΣΙΤΑΝΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΣΚΙΝΙΑΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΣΚΛΑΒΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΣΚΟΠΗ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΣΚΟΡΔΙΛΟ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΣΟΥΒΛΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΣΤΟΜΙΟ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΣΥΚΙΑ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΣΥΚΙΑ (ΛΕΥΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΣΥΡΜΕΣΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΣΦΑΚΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΣΦΑΚΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΣΦΑΚΟΥΡΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΣΧΙΣΜΑ (ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72053
ΣΧΙΣΜΑ (ΜΕΣΑ ΛΑΚΚΩΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΣΩΤΗΡΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΤΑΠΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΤΟΠΛΟΥ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΤΟΥΡΛΩΤΗ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΤΣΑΜΑΝΤΗΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΤΣΑΜΠΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΤΣΙΚΚΑΛΑΡΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΦΕΡΜΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΦΙΟΡΕΤΖΗΔΕΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΝΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΦΟΡΤΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΦΟΥΡΝΗ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΦΡΑΘΙΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΧΑΜΑΙΤΟΥΛΟ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΧΑΜΕΖΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΧΑΜΗΛΟ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72150
ΧΑΝΔΡΑΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΧΑΥΓΑΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΧΙΩΝΑ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΧΟΝΔΡΟΒΟΛΑΚΟΙ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΣ ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72400
ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΧΡΙΣΤΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΧΡΥΣΗ Η ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72055
ΧΩΝΟΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΨΑΘΙ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72200
ΨΕΙΡΑ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 72300
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΛΗΜΝΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΛΕΣΒΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81500
ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΑΓΚΑΡΥΩΝΕΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΑΛΟΓΟΝΗΣΙΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΑΤΣΙΚΗ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΒΑΡΟΣ (ΛΗΜΝΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΒΟΡΟΣΚΟΠΟΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΒΟΥΝΑΡΙΑ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΔΑΦΝΗ (ΛΗΜΝΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΛΗΜΝΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΚΑΜΙΝΙΑ (ΛΗΜΝΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΚΑΡΠΑΣΙ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΚΑΤΑΛΑΚΚΟ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΚΟΝΤΙΑΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΚΟΡΤΙΣΩΝΑΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΚΟΥΚΟΝΗΣΙΟ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ (ΛΗΜΝΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΛΥΧΝΑ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΜΟΥΔΡΟΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΝΕΟ ΠΕΔΙΝΟ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΠΑΝΑΓΙΑ (ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΠΕΔΙΝΟ (ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΠΛΑΚΑ (ΛΗΜΝΟΥ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΠΟΛΙΟΧΝΗ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΠΟΡΤΙΑΝΟ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΠΡΟΠΟΥΛΙ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΡΕΠΑΝΙΔΙ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΡΩΜΑΝΟ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΣΑΡΔΕΣ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΣΕΡΓΙΤΣΙ (ΝΗΣΙΔΑ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ (ΝΗΣΟΣ) ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΣΚΑΝΔΑΛΙ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81400
ΦΙΣΙΝΗ ΔΠ ΛΕΣΒΟΥ 81401
ΑΓΝΩΝΤΑΣ ΔΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37003
ΑΘΕΑΤΟ ΔΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37003
ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΔΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37002
ΓΛΩΣΣΑ (ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) ΔΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37003
ΔΙΤΡΟΠΟΣ ΔΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37003
ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ ΔΠ